Elsystem 1 - Tändspole - Laddningsregulator - Tändningslåssats